OPERA PERFORMANCE


Vă invităm cu drag la spectacolul de joi, 26 iunie 2008
orele 19:00 sala Enescu - Bartók a Filarmonicii de Stat din Oradea
la

SPECTACOL DE OPERĂ

*
examen de licenţă
susţinut de absolvenţii promoţiei 2008 specializarea interpretare muzicală - canto
în program: scene celebre din operele Don Giovanni, Flautul fermecat de W.A. Mozart şi Carmen de G. Bizet
*
interpretează:
Mihaela Puşcaş - Donna Elvira
Ştefan Lakatos - Don Giovanni
Tasnádi Ferencz - Leporello
Timár Kinga - Zerlina
Szabó Nagy Attila - Papageno
Timár Kinga - Pamina
Szabó Annamaria - Papagena
Greta Hartstein - Carmen
*
Cor:
Silvana Creţ, Fábián Aletta, Kelemen Júlia, Kiss Katalin, Kutasi Judit, Cristina Macaveiu, Mihaela Puşcaş, Daniela Rusu, Szabó Annamaria, Timar Kinga, Virág Blanka
*
Regia / Clasa de operă:
CONF.UNIV. DR. CARMEN VASILE
*
Acompaniază la pian
ASIST.UNIV. ANTOANELA ISAIU
*
Pregătirea vocală
Lect.univ. Dr. Florina Mariş Hinsu
Lect.univ. drd. Lavinia Cherecheş
Asist.univ. Cătălin Scurt
* 
Spectacolul stă sub semnul tinereţii, al prospeţimii, al expresivităţii scenice şi vocale, al inventivităţii şi pasiunii.
Îndelungata elaborare scenică şi vocală a fiecărui rol în parte face ca acest spectacol să fie o performanţă remarcabilă pentru fiecare tânăr artist liric, demonstrând maturitate în abordarea  partiturii şi efort susţinut pentru formarea şi etalarea personalităţii artistice.
*
We dearly invite you at the performance we put on, Thursday, June 26, 2008, at 19:00 hours at the State Philharmonia, Enescu Bartok hall
at the
OPERA  PERFORMANCE
graduation exam
performed by the 2008 graduates with musical interpretation and canto specialization
in the show: celebrated scene from Don Giovanni, Flautul fermecat by W.A. Mozart and Carmen by G. Bizet
*
Casting:
Mihaela Puşcaş - Donna Elvira
Ştefan Lakatos - Don Giovanni
Tasnádi Ferencz - Leporello
Timár Kinga - Zerlina
Szabó Nagy Attila - Papageno
Timár Kinga - Pamina
Szabó Annamaria - Papagena
Greta Hartstein - Carmen
*
Choir:
Silvana Creţ, Fábián Aletta, Kelemen Júlia, Kiss Katalin, Kutasi Judit, Cristina Macaveiu, Mihaela Puşcaş, Daniela Rusu, Szabó Annamaria, Timar Kinga, Virág Blanka
*
Opera class conducted de
CONF.UNIV. DR. CARMEN VASILE
*
Piano assistant
ASIST.UNIV. ANTOANELA ISAIU
* 
Vocal techniques:
Lect.univ. Dr. Florina Maris Hinsu
Lect.univ. drd. Lavinia Chereches
Asist.univ. Catalin Scurt
*
The show to be performed tonight stand under the sign of youth and freshness, of vocal and scenic expressivity, of invention and passion. The long elaborated roles by the scene and voice in each of them makes this performance to be a remarkable success for each young lyrical artist, being a proof in approaching the scores together with the continuously sustained effort in presenting the artistic personality.